PROIECT DE LEGE: Vaccinarea obligatorie la înscrierea în colectivitate

vaccinare obligatorie scoala

Pe site-ul Ministerului Sănătății a fost publicat proiectul de lege privind vaccinarea, pe care l-a suspus dezbaterii publice.

În proiectul de lege se arată că înscrierea copiilor într-o colectivitate de învățământ “se va face numai după prezentarea documentelor care atestă efectuarea vaccinărilor obligatorii sau a unei scheme de recuperare pe care să o realizeze în termen de un an”.

Vaccinarea copilului constituie responsibilitatea părintelui, iar pentru vaccinările obligatorii, furnizorul de servicii medicale are obligația de a informa părinții sau, după caz, reprezentantul legal al copilului cu privire la calendarul național de vaccinare, consimţământul acestora pentru vaccinare fiind prezumat, cu excepția situației în care părinții sau, după caz, reprezentantul legal refuză, în scris, vaccinarea.

În atribuțiile Comisiei întră sesizarea inspecției de stat din cadrul DSP privind nerespectarea obligațiilor de vaccinarea a copiilor de către părinți sau reprezentanți legali, sesizează asistentul medical comunitar şi/sau mediatorul sanitar, serviciul public de asistenţă socială şi direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, propune un calendar de recuperare, după analiza cazului.

De asemenea comisia poate sesiza serviciul public de asistenţă socială şi direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului privind neglijarea medicală și încălcarea drepturilor copilului de către părinți sau reprezentanți legali în cazul minorului care împlinește vârsta de 18 luni și nu a început sau a întrerupt schema privind vaccinurile obligatorii, poate sesiza instituțiile abilitate privind constatarea infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului de către părinți sau reprezentanți legali în cazul minorului care împlinește vârsta de 3 ani și nu a primit vaccinurile obligatorii corespunzătoare vârstei.

OBLIGAȚIILE PARINȚILOR

a) Asigurarea prezentării copilului la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale pentru realizarea vaccinărilor complete corespunzătoare vârstei pentru vaccinările obligatorii în scopul asigurării dreptului la sănătate,

b) Prezentarea la convocarea Comisiei Județene de Vaccinare sau a Municipiului București,

c) În cazul părinților care sunt plecați din țară și care lasă copii eligibili la vaccinare în grija unor membrii ai familiei ori a altor persoane, în condițiile prevăzute d e lege, sunt obligați să desemneze o persoană responsabilă cu însoțirea copilului la vaccinare. În acest sens, părinții sunt informați să notifice în scris medicului de familie numele acestei persoane, în termen de 15 zile de la data primirii informării d in partea medicului de familie, potrivit art. 17 lit. ș )

Acte normative
Expunere de motive (pdf)
Lege (pdf)