Avocatul Poporului: “Voi efectua anchete cu privire la problemele copiilor din România”

ciorbea avocatul poporului

Aceste anchete vizează printre altele efectele migraţiei părinţilor, violenţa în familie, consumul de droguri, substanţe halucinogene şi alcool, delincvenţa juvenilă, excluziune socială, exploatarea prin muncă, discriminare, abuz fizic, psihologic şi sexual, scrie Agerpres.

Avocatul Poporului susţine că a luat această decizie după campaniile de presă şi studiile organizaţiilor non-guvernamentale privind problemele referitoare la dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, emoţional, intelectual, conform unui comunicat de presă dat publicității astăzi.

‘Îngrijorat de situaţia copiilor din România, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu şi va efectua o serie de anchete, analize, demersuri la autorităţi/instituţii şi va întocmi un raport special cu privire la situaţia copiilor din România care va fi înaintat, conform Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului. Sesizarea din oficiu şi anchetele vizează, între altele, posibila încălcare a art. 22 şi art. 49 din Constituţia României privind dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică şi protecţia copiilor şi a tinerilor’, se arată în comunicat.

Teatrul Dubee Doo

Avocatul Poporului intenţionează să detalieze în raportul pe care îl va întocmi aspecte legate de interesul superior al copilului, serviciile destinate copiilor, protecţie, nutriţie, sănătate, educaţie, bunăstare, efectele migraţiei părinţilor, abandonul copiilor (inclusiv copiii străzii), fenomenul violenţei (în familie, în şcoală, în societate şi în instituţii), consumul de droguri, substanţe halucinogene şi alcool, delincvenţa juvenilă, excluziune socială, traficul pentru exploatare sexuală şi constrângerea spre muncă în industria sexului, exploatarea prin muncă, discriminare, abuz (fizic, psihologic, sexual şi neglijenţa gravă a părinţilor) şi copiii refugiaţi ori solicitanţi de azil, copiii cu dizabilităţi, copiii privaţi de libertate.

Pe lângă realizarea unei radiografii, prin culegerea de date descriptive ale situaţiei existente, raportul special privind situaţia copiilor din România va urmări formularea de propuneri de modificare şi completare a legislaţiei, precum şi luarea unor măsuri în scopul îmbunătăţirii situaţiei copiilor.

Documentul va reprezenta, de asemenea, o informaţie complementară menită să sprijine statul român în elaborarea unor politici sociale pertinente în domeniul protecţiei copilului, cu scopul de a elimina cauzele care generează fenomene sau situaţii alarmante, unele prezentate în mass-media ori în rapoartele/studiile organizaţiilor non-guvernamentale şi ale instituţiilor internaţionale.