(P) De ce să alegeți Grădinița Gifted International

(P) De ce să alegeți Grădinița Gifted International

Studii recente cu privire la dezvoltarea creierului bebeluşului, ne arată că cei mai mulţi neuroni se formează în perioada, de la naştere până la 8 ani. Aşadar dacă un copil nu primeşte hrană suficientă şi adecvată vârstei şi necesităţii organismului, suficiente îngrijiri, dragoste şi atenţie din partea părinţiilor sau educatorilor cu care interacţionează, precum şi dacă nu este stimulat în această perioadă crucială, el poate rămâne cu un deficit în dezvoltare, care poate pune în pericol evoluţia lui ulterioară, de-a lungul parcursului şcolar şi în societate.

Bebeluşii în general, copiii până la un an experimentează viaţa mult mai holistic decât orice alt grup de vârstă. În aceşti primi ani fiecare domeniu de dezvoltare ( social, emoţional, cognitiv, lingvistic şi fizic) le susţine pe celelalte şi nu operează independent. În acest context, adultul, înţelegând faptul că tot ce se află in jurul copilului prezintă un interes deosebit pentru acesta şi faptul că bebeluşul are nevoie să experimenteze, va trebui să interacţioneze adecvat cu copilul, să îl expună la stimuli variaţi şi în consecinţa, să îl stimuleze simultan, atât pentru dezvoltarea fizică, cât şi pentru cea cognitivă, de limbaj memorie, sau socio-emoţională.

De asemenea, primii doi ani ai copilului sunt cei în care apare simţul sinelui şi se construieşte, pentru prima dată identitatea copilului. În acest sens este foarte important cum se simte el însuşi pentru prima dată , cum gândeşte el, cum crede el că ar trebui să funcţioneze şi cum se aşteaptă el să funcţioneze ceilalţi în relaţie cu el.

Achiziţiile copilului în primii doi ani sunt enorme şi decisive. În acest context prima perioadă a copilăriei mici este o perioadă de luptă decisivă în copil, în care el învaţă să meargă, să vorbească să întrebe despre el, şi despre tot ce se întâmplă în jurul lui.  Tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru invită la o revalorizare a locului educaţiei în contextul vieţii contemporane. Pe de o parte este din ce în ce mai acută nevoia de a oferi individului instrumente reale de a se întelege pe sine şi pe de altă parte, pentru o mai buna convieţuire într-o lume complexă.

Educaţia diferenţializată şi personalizată a copiilor poate fi unul dintre răspunsurile şcolii. Dacă până acum copilul trebuia să se adapteze grădiniţei şi şcolii acum gradiniţa trebuie să se adapteze la nevoile specifice şi particuralităţiile copilului. Învăţământul trebuie să se adapteze la particularităţile psihofizice ale copilului ceea ce presupune o foarte bună cunoaştere a acestuia în ceea ce priveşte temperamentul, priceperile şi deprinderile, interesele potenţialul intelectual, trăsături de personalitate.

Respectarea diferenţelor individuale duce la crearea unor situaţii de învăţare care să permită copiilor progresul pe căi diferite pentru realizarea aceloraşi obiective. Definitor pentru progresul copiilor este modul în care aceştia conectează informaţile şi procesele psihice specifice învătării.

Implicarea unei multitudini de procese psihice potenţează caracterul  demersului educaţional şi creează condiţii favorabile pentru activităţi ulterioare de învăţare. Învăţarea implică o serie de procese psihice, fiind un proces complex de asimilare a cunoştinţelor şi dezvoltare a componentelor structurale ale personalităţii umane. Teoria inteligenţei multiple formulată de Gardner argumentează ceea ce se constată în viaţa cotidiană, şi anume că avem stiluri de învăţare şi stocare a informaţilor, distincte  ceea ce solicită o abordare diferită individualizată pe durata întregului proces de formare.

Procesele memoriei se desfăsoară atât în legătură cu reflectarea senzorială cât şi în legătură cu procesele de gândire şi de limbaj, la unii oameni predominând memoria senzorial-intuitivă, la alţii cea verbal-abstractă.  La copii, odată cu dezolvarea capacităţilor senzoriale şi perceptive se structurează noi forme, printre care reprezentările memoriei şi imaginaţiei care dau dimensiuni complexe ale trăirilor anticipative şi fantastice. Percepera realităţii este încărcată emoţional şi alimentează imaginaţia, comportamentele şi strategiile mintale ce utilizează o simbolistică amplă ancorată situaţional în realitatea înconjurătoare imprimând perioadei preşcolare acea unicitate şi minunăţie ce fac din ea vârsta de aur a copilăriei.

Aceasta este vârsta unor mari achiziţii psiho-comportamentale fundamentale a căror calitate va influenţa în mare măsură nivelul de adaptare şi de integrare a copilului în fazele următoare ale evoluţiei şi dezvoltării lui.

Vârsta preşcplară este o perioadă a descoperirii, copilul învaţă că există o lume interesantă dincolo de spaţiul clasei şi doreşte să se implice în cunoaşterea ei. ,,Procesul devenirii ca persoana unică, independentă si perfect funcţională îşi are rădacinile în copilăria timpurie”.

Perioada preşcolară este una de rapide achiziţii intelectuale, de dezvoltare a gândirii copilului. El pipăie, combină, exprimă,  în acelaşi timp acţionează, gândeşte acţiunea şi vorbeşte. Copilul este în plină evoluţie a operaţiilor gândirii, el este un explorator investigând lumea şi proprietăţile sale. Este important să cunoaştem copilul deoarece numai aşa îi asigurăm o creştere sănătoasă, o dezvoltare a proceselor psihice, ca în final să facă faţă cerinţelor de mai târziu impuse de activitatea şcolară şi de viaţă. Dezvoltarea psihică, intelectuală şi morală a copilului depinde de modul cum ştie adultul să-l susţină în a-şi edifica propriul destin. Cunoaşterea copilului semnifică activitatea sistematică a educatorilor şi părinţilor pentru identificarea suporturilor sale ca personalitate şi proiectarea corectă a strategiilor educaţionale favorizând în fiecare etapă a dezvoltării valorificarea şi amplificarea potenţialului nativ.

Cercetările efectuate în cadrul IRSCA, al cărui membru de onoare este domnul Profesor Florian Colceag, au pus bazele sistemului educațional din interiorul Grădiniței Gifted International, în urmă cu 8 ani.

Programele noastre urmăresc, astfel, evaluarea caracteristicilor naturale sau cultural-sociale ale copiilor, a stilului lor de învățare, a orizontului lor de preocupări, de interese și motivații, identificarea tipului de inteligență, de personalitate, de comunicare cu lumea, sau de iubire prin care copilul își manifestă optim, complet, adevărata lui valoare. Dezvoltăm astfel pasiuni, potențial, programe individualizate, special concepute pentru evoluția fiecărui copil.

(P) De ce să alegeți Grădinița Gifted International  Echipa de educatori, psihologi și mentori este una de succes, construită pe valori umane, precum iubire, armonie, înțelepciune, credință și încredere.

Vă așteptăm cu drag la grădiniță 🙂

Psiholog Florina Zaharia
Manager Gradinița Gifted International
Tel. 0724.381.661
www.gifted-international.ro

Despre autor

Florina Zaharia

Are o experiență de 15 ani în managementul și conducerea afacerilor. Experiența extinsă în afaceri a ajutat-o să se dezvolte atât personal, cât și profesional, având acum competențe de a fi mentor pentru diferite categorii de angajați și un experimentat Business Coach. Studiul și practica psihologiei au sprijinit-o să devină cine este astăzi, un bun Life Coach. Florina este mama unui băiat de 10 ani și a unei fetițe de 2 ani.